Możliwe mieszaniny z Mustangiem Forte™

Komentarze (0) walka z chorobami, walka z chwastami

Prowadząc profesjonalną ochronę zbóż, użytkownicy często zastanawiają się nad możliwością mieszania poszczególnych preparatów z sobą. Mustang Forte™ 195 SE umożliwia ograniczenie kosztów, ponieważ doskonale miesza się z herbicydami zwalczającymi miotłę zbożową oraz innymi preparatami stosowanymi w fazie krzewienia i początku strzelania w źdźbło zbóż (fungicydy, preparaty zapobiegające wyleganiu, siarczan magnezu).

Pszenica ozima – środki chwastobójcze | chwasty dwuliścienne i miotła zbożowa:

Mustang Forte™ 195 SE 1 l/ha + Nomad™ 75 WG 120 g/ha + DASSOIL™ 0.5 l/ha

Mustang Forte™ 195 SE 1 l/ha + Atlantis* 12 OD 0,45 l/ha

Mustang Forte™ 195 SE 1 l/ha + Attribut* 70 WG 60 g/ha

Mustang Forte™ 195 SE 1 l/ha + Apyros** 75 WG 13,3 g/ha

Mustang Forte™ 195 SE 1 l/ha + Protugan*** 500 SC (izoproturon) 2,5 l/ha

Pszenica ozima – środki zapobiegające wyleganiu zbóż:

Mustang Forte™ 195 SE 1 l/ha + Antywylegacz Płynny*** 675 SL 2,0 l/ha

Mustang Forte™ 195 SE 1 l/ha + Moddus**** 250 EC 0,4 l/ha

Pszenica ozima – środki grzybobójcze:

Mustang Forte™ 195 SE 1 l/ha + Atlas™ 500 SC 0,2-0,3 l/ha

Mustang Forte™ 195 SE 1 l/ha + Input* 460 EC 1,0 l/ha

Mustang Forte™ 195 SE 1 l/ha + Mirage*** 450 EC 1,0 l/ha

Pszenica ozima – nawozy dolistne:

Mustang Forte™ 195 SE 1 l/ha + Siarczan Magnezu Jednowodny*****2,5% stężenia cieczy roboczej

 

Ważne: Przy stosowaniu mieszanin zbiornikowych należy przestrzegać zaleceń z etykiet produktów wchodzących w skład mieszaniny!

* zarejestrowana nazwa handlowa Bayer CropScience

** zarejestrowana nazwa handlowa Monsanto

*** zarejestrowana nazwa handlowa Makhteshim Agan/ADAMA

**** zarejestrowana nazwa handlowa Syngenta Crop Protection

***** zarejestrowana nazwa handlowa Intermag