Lancet Plus – wszystko co musisz wiedzieć

Komentarze (0) ochrona roślin, walka z chwastami

Lancet Plus™ 125 WG, to środek chwastobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej. Stosuje się go powschodowo wiosną w celu zwalczenia chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.

W tym wpisie znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje na temat tego preparatu. Zawiera on trzy substancje aktywne:

  • florasulam
  • aminopyralid
  • piroksysulam

Lancet Plus™ jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Chwasty pobierają go poprzez liście, następnie środek szybko przemieszcza się w tych roślinach powodując zahamowanie wzrostu, chlorozy, nekrozy i zamieranie chwastów.

Skuteczność preparatu w walce z konkretnymi gatunkami chwastów opisaliśmy tutaj: “Lancet Plus™ – spektrum zwalczanych chwastów”

Stosujemy go wiosną po ruszeniu wegetacji w uprawach: pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta od fazy początku krzewienia do fazy pierwszego kolanka zbóż (BBCH 21–31). Szczegółowe informacje na temat terminu stosowania i dawkowania znajdziecie tutaj: “Lancet Plus™ – termin i dawka”

Preparat ten radzi sobie z całym szeregiem chwastów pospolicie występujących na naszych polach. Jego skuteczność opisaliśmy szczegółowo we wpisie “Lancet Plus – spektrum zwalczanych chwastów”.

Po aplikacji herbicydu Lancet Plus™ 125 WG istnieje możliwość uprawy praktycznie wszystkich najważniejszych roślin. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj: “Następstwo roślin po herbicydzie Lancet Plus™”.